Tekmovanje iz astronomije za Dominikova priznanja

Učenci OŠ Trebnje se udeležujejo tekmovanj iz astronomije od šolskega leta 2010-11 dalje, ko je bilo 2. tekmovanje za Dominikova priznanja.

Učenci se prijavljajo na šolsko tekmovanje, kjer tekmujejo za bronasta Dominikova priznanja, glede na rezultate pa se nato lahko uvrstijo na državno tekmovanje, kjer se  potegujejo za srebrna in zlata Dominikova priznanja.

Do šolskega leta 2011-12 so učenci 7., 8. in 9. razreda tekmovali v enotni kategoriji, od tedaj dalje pa je za vsak razred posebna kategorija.

Arhiv preteklih tekmovanj iz astronomije

2. tekmovanje – 2010-11

3. tekmovanje – 2011-12

4. tekmovanje – 2012-13

5. tekmovanje – 2013-14

6. tekmovanje – 2014-15

7. tekmovanje – 2015-16

8. tekmovanje – 2016-17

9. tekmovanje – 2017-18

10. tekmovanje – 2018-19

11. tekmovanje – 2019-20

12. tekmovanje – 2020-21

13. tekmovanje – 2021-22

14. tekmovanje – 2022-23

15. tekmovanje – 2023-24