FIZIKA 9 – Gradivo

Posodobljeno gradivo je za učence na voljo v spletni učilnici Fizika 9. razred.

NAVODILO: Za odpiranje ppsx datotek na računalniku potrebuješ Microsoft Office ali kakšnega od brezplačnih alternativ, naprimer FreeOffice, na telefonu pa brezplačni Microsoft Office ali del tega paketa – Microsoft Powerpoint.

www – DMFA – fizika

Pospešeno gibanje in 2. Newtonov zakon

ppsx – Enakomerno pospešeno gibanje

ppsx – Pot pri enakomerno pospešenem gibanju

ppsx – Padanje

ppsx – Drugi Newtonov zakon

ppsx – Zveza med maso in težo

Delo in energija

ppsx – Viri energije

ppsx – Kinetična energija

ppsx – Izrek o kinetični in potencialni energiji

ppsx – Delo z orodji

ppsx – Moč

Toplota in notranja energija

ppsx – TOPLOTA

ppsx – Zgradba snovi

ppsx – Temperatura

ppsx – Temperaturno raztezanje snovi

ppsx – Notranja energija in toplota

Električni tok

ppsx – Električni naboj in električna sila

ppsx – Električni tok

ppsx – Električni krog

ppsx – Kratek stik in varovalka

ppsx – Merjenje električnega toka

ppsx – Električna napetost – viri – merjenje

ppsx – Električni upor

ppsx – Zaporedna vezava 2
pdf – Zaporedna vezava 2

ppsx – Vzporedna vezava 2
pdf – Vzporedna vezava 2

ppsx – Električno delo in moč (+ dva primera)
Arnes video – Električno delo in moč (+ dva primera)

Magnetna sila

Fizika in okolje