Tekmovanje iz astronomije za Dominikova priznanja

Učenci OŠ Trebnje se udeležujejo tekmovanj iz astronomije od šolskega leta 2010-11 dalje, ko je bilo 2. tekmovanje za Dominikova priznanja.

Učenci se prijavljajo na šolsko tekmovanje, kjer tekmujejo za bronasta Dominikova priznanja, glede na rezultate pa se nato lahko uvrstijo na državno tekmovanje, kjer se  potegujejo za srebrna in zlata Dominikova priznanja.

Do šolskega leta 2011-12 so učenci 7., 8. in 9. razreda tekmovali v enotni kategoriji, od tedaj dalje pa je za vsak razred posebna kategorija.

 

11. tekmovanje iz astronomije za Dominikova priznanja 2019-20

V četrtek, 5. 12. 2019, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije.

Učenci so se pomerili v reševanju nalog iz astronomije, ki jih pripravi DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov).

Tekmovanja se je udeležilo devet učencev in učenk 9. razreda in ena učenka 8. razreda. Na tekmovanje so se pripravljali v okviru interesne dejavnosti Astronomija.

Uradni rezultati šolskega tekmovanja

  Bronasto priznanje

8. razred: 9. razred:

Eva Hudoklin, 8.a 

 

Gašper Ozimek, 9.a 

Filip Perpar, 9.d 

Neja Florjančič, 9.d 

Mirjam Smolič, 9.d 

Arhiv preteklih tekmovanj iz astronomije

2. 2010-11

3. 2011-12

4. 2012-13

5. 2013-14

6. 2014-15

7. 2015-16

8. 2016-17

9. 2017-18

10 . 2018-19