Matematika 6

Učenci za pouk potrebujejo:
– Samostojni delovni zvezek (SDZ) 6 – Rokus (4. zvezki),
– zvezek A4 mali karo,
– geo-trikotnik,
– svinčnik, radirka,
– modro pisalo, barvno pisalo,
– kvalitetno šestilo.

Pri pouku občasno uporabljamo še učbenik Presečišče 6.

Eno od štirih ur matematike imajo učenci v manjših skupinah.

Dodatni pouk iz matematike za 6. razred
Glej informacije v spletni učilnici.

Dopolnilni pouk iz matematike za 6. razred
Glej informacije v spletni učilnici.

NPZ Matematika 6
Učenci v 6. razredu pišejo tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ).
povezava do nalog iz preteklih let – RIC – NPZ – MAT-6


Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje