Matematika 6

Učenci za pouk potrebujejo:
– Samostojni delovni zvezek (SDZ) 6 – Rokus (4. zvezki),
– zvezek A4 mali karo,
– geotrikotnik,
– svinčnik, radirka,
– modro pisalo, barbno pisalo,
– kvalitetno šestilo.

Pri pouku občasno uporabljamo še učbenik Presečišče 6.

Eno od štirih ur matematike imajo učenci v manjših skupinah.

V letošnjem šolskem letu poučujem 6. e.

Za redni pouk matematike učenci trenutno potrebujejo 2. del SDZ, za pouk v skupini pa 3. del SDZ.

Dodatni pouk iz matematike za 6. razred poučuje učiteljica Klavdija Slapar.
Poteka ob petkih na pred-uro (od konca januarja naprej) v učilnici MAT2.

Dopolnilni pouk iz matematike za 6. razred poučuje učiteljica Klavdija Slapar.
Poteka ob torkih 6. uro, vsak drugi teden v učilnici MAT2.

NPZ Matematika 6

Učenci v 6. razredu pišejo tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ).
povezava – RIC – NPZ


Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje