Fizika 8 – Gradivo

Posodobljeno gradivo je na voljo v spletni učilnici: povezava do učilnice

NAVODILO: Za odpiranje ppsx datotek na računalniku potrebuješ Microsoft Office ali kakšnega od brezplačnih alternativ, naprimer FreeOffice, na telefonu pa brezplačni Microsoft Office ali del tega paketa – Microsoft Powerpoint.

pdf – Rešitve samostojnega delovnega zvezka

www – DMFA – fizika

Uvod v fiziko

ppsx – Merjenje in merski sistemi

pdf – Fizikalne količine in merske enote

Vesolje

ppsx – Vesolje

ppsx – Ozvezdja

ppsx – Osončje

ppsx – Luna

ppsx – Zemlja

Svetloba

ppsx – Širjenje svetlobe

ppsx – Odboj svetlobe

ppsx – Lom svetlobe

pptx – Leče

ppsx – Oko in kamera obskura

pps – Iluzije

Enakomerno gibanje

ppsx – Opis gibanja

ppsx – Hitrost

ppsx – Enakomerno gibanje

ppsx – Enakomerno gibanje – grafi

Sile

ppsx – O silah

ppsx – Merjenje sil in teža

pdf – Risanje sil

ppsx – Ravnovesje sil

ppsx – Trenje in upor

ppsx – Medsebojno delovanje teles

ppsx – Sestavljanje sil
Arnes video – Sestavljanje vzporednih sil

Gostota, tlak in vzgon

yt – Hidrostatični tlak – poskus
yt – Hidrostatični tlak – razlaga