Fizika 9 – Dodatni pouk

V šolskem letu 2019-20 bo dodatni pouk iz fizike za 9. razred potekal v obsegu 0,5 ure na teden.

Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje iz fizike, ki bo 5. februarja 2020.

Dodatni pouk poteka ob ponedeljkih 6. uro in petkih 6. uro.

V februarju in marcu potekajo priprave na področno tekmovanje ob ponedeljkih 6. in 7. uro.


Gradivo