Matematika

Pri pouku matematike od 6. do 9. razreda na OŠ Trebnje uporabljamo Samostojne delovne zvezke (SDZ) – Rokus.

Občasno uporabljamo tudi učbenike Presečišče iz šolskega sklada .

Dopolnilni in dodatni pouk

Za učence od 6. do 9. razreda je organiziran tudi dopolnilni in dodatni pouk matematike. Več v spletnih učilnicah za posamezni razred.

Tekmovanje

Na OŠ Trebnje se lahko učenci udeležijo tekmovanja Kengurujček (matematika) in Logike.

Interesna dejavnost Kengurujček – matematični krožek

Na šoli je organizirana tudi interesna dejavnost Kengurujček, kjer se učenci pripravljajo na matematično tekmovanje.