Matematika

Pri pouku matematike od 6. do 9. razreda na OŠ Trebnje uporabljamo Samostojne delovne zvezke (SDZ) – Rokus.

Občasno uporabljamo tudi učbenike Presečišče iz šolskega sklada .

 

Dopolnilni in dodatni pouk

Za učence od 6. do 9. razreda je organiziran tudi dopolnilni in dodatni pouk matematike.

 

Tekmovanje

Na OŠ Trebnje se lahko učenci udeležijo tekmovanja Kengurujček (matematika), ki bo v marcu 2020 in Logike, ki je že bilo.

 

Interesna dejavnost Kengurujček – matematični krožek

– 6. in 7. razred – Jernej Gabrijel

– 8. in 9. razred – Klavdija Slapar