Fizika 9

V 9. razredu je predvidenih 64 ur fizike, 2 uri tedensko.

Snov:

 • Pospešeno gibanje in 2. Newtonov zakon
 • Delo in energija
 • Toplota in notranja energija
 • Elektrika
 • Magnetizem

Potrebščine:

 • Samostojni delovni zvezek Fizika 9, Modrijan izobraževanje
 • zvezek A4 mali karo
 • računalo (priporočeno z naravnim pogledom)
 • geo trikotnik
 • pisala
 • svinčnik in radirka

i-Učbenik

Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje

Dodatni pouk