Fizika 9

V 9. razredu je predvidenih 64 ur fizike, 2 uri tedensko.

Snov:

 • Pospešeno gibanje in 2. Newtonov zakon
 • Delo in energija
 • Toplota in notranja energija
 • Električni tok
 • Magnetna sila
 • Fizika in okolje

Potrebščine:

 • Samostojni delovni zvezek Fizika 9, Mladinska knjiga
 • zvezek A4 mali karo
 • računalo (priporočeno z naravnim pogledom)
 • geo trikotnik
 • pisala
 • svinčnik in radirka


i-Učbenik

Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje

Dodatni pouk