Fizika

Kaj je fizika?

SSKJ: Fízika -e ž (í) 1. veda o lastnostih in zgradbi snovi ter medsebojnih vplivih snovi in energije: teoretska, uporabna fizika / atomska, jedrska, nuklearna fizika / inštruiram srednješolsko matematiko in fiziko / profesor fizike / žarg. kupiti fiziko učbenik fizike 2. do 1848 drugi letnik filozofije

Wikipedia: Fízika (grško φυσικός: fysikós – naraven, iz φύσις: fysis – narava) je znanstvena veda o naravi v najširšem pomenu. Fizika preučuje obnašanje snovi v prostoru in času in njeno vzajemno delovanje. Fizikalne teorije se navadno izražajo z matematičnimi zvezami. Uveljavljenim fizikalnim teorijam pravimo tudi fizikalni zakoni. Fizika pojasnjuje fizikalne pojave in pri tem uporablja fizikalne količine.


Fizika 8

Fizika 9

Tekmovanje

povezava – Učni načrt – Fizika – OŠ

Ime

Jezik

Opis strani

UČIMse.com

Slovenski

Zabavne interaktivne naloge
za dostop je potrebna koda, ki jo imajo učenci 9. razreda v SDZ, ostali jo lahko kupijo ali dobijo z nakupom ostalih gradiv v Mladinski knjigi

moza.web

Slovenski

3D animacije, videoposnetki
učenci 8. razreda lahko s prijavo in uporabo kode iz SDZ do-stopajo do digitalne oblike SDZ Fizika za 8. razred z videi in 3D animacijami

gravitacija.net

Slovenski

Interaktivne naloge iz fizike in astronomije ter igranje šaha

nauk.si

Slovenski

Interaktivne naloge iz fizike, matematike, logike in računalništva

El. tok - Virtualni laboratorij

Slovenski

Simulacija izdelave električnega vezja