Matematika 7

Učenci za pouk potrebujejo:
– Samostojni delovni zvezek (SDZ) 7 – Rokus (4. zvezki),
– zvezek A4 mali karo,
– geotrikotnik,
– svinčnik, radirka,
– modro pisalo, barvno pisalo,
– kvalitetno šestilo.

Pri pouku občasno uporabljamo še učbenik Presečišče 7.

Eno od štirih ur matematike imajo učenci v manjših skupinah.

Dodatni pouk
Več informacij v spletni učilnici.

Dopolnilni pouk
Več informacij v spletni učilnici.


Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje