Matematika 7

Učenci za pouk potrebujejo:
– Samostojni delovni zvezek (SDZ) 7 – Rokus (4. zvezki),
– zvezek A4 mali karo,
– geotrikotnik,
– svinčnik, radirka,
– modro pisalo, barvno pisalo,
– kvalitetno šestilo.

Pri pouku občasno uporabljamo še učbenik Presečišče 7.

Eno od štirih ur matematike imajo učenci v manjših skupinah.

 

Dodatni pouk iz matematike za 7. razred poučuje učitelj Franci Petelinc.
Poteka ob torkih preduro (lahko tudi ob sredah preduro).

Dopolnilni pouk iz matematike za 7. razred poučuje učitelj Franci Petelinc.
Poteka ob sredah 6. uro.

V letošnjem šolskem letu poučujem 7. d.

Za redni pouk matematike učenci trenutno potrebujejo 2. del SDZ (od 2. 12. 2019), za pouk v skupini pa 3. del SDZ.


Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje