Astronomija

Astronomija se v šolskem letu 2019/20 izvaja kot interesna dejavnost.

Izvaja se ob petkih 6. in 7. uro.
Mentor – Andrej Anžlovar.

Končale so se priprave na šolsko tekmovanje, ki je bilo 5. 11. 2019 ob 13.00 v učilnici fizike.

Več informacij o tekmovanju na strani DMFA.


Tekmovanje iz astronomije za Dominikova priznanja

 

Uporabne povezave za astronomijo

Ime

Jezik

Opis strani

Vrtljiva zvezdna karta

Slovenski

Nauk.si - Naloge z vrtljivo zvezdno karto.
Vključena je interaktivna vrtljiva zvezdna karta.

xxxxxx

Slovenski

xxxx