Povezave

Splošno

Ime

Jezik

Opis strani

i-Učbeniki

Slovenski

Spletno mesto interaktivnih učbenikov (osnovna šola in srednja šola)
Slovenščina, Matematika, Angleščina, Slovenščina, Kemija, Naravoslovje, Fizika, Geografija, Glasbena umetnost, Likovna umetnost, Šport

DMFA - Tekmovanja

Slovenski

Informacije o tekmovanjih v organizaciji DMFA Slovenije v tem šolskem letu.
(Astronomija, Fizika, Matematika, Naravoslovje - Kresnička)

Fizika

Ime

Jezik

Opis strani

UČIMse.com

Slovenski

Zabavne interaktivne naloge
za dostop je potrebna koda, ki jo imajo učenci 9. razreda v SDZ, ostali jo lahko kupijo ali dobijo z nakupom ostalih gradiv v Mladinski knjigi

moza.web

Slovenski

3D animacije, videoposnetki
učenci 8. razreda lahko s prijavo in uporabo kode iz SDZ do-stopajo do digitalne oblike SDZ Fizika za 8. razred z videi in 3D animacijami

gravitacija.net

Slovenski

Interaktivne naloge iz fizike in astronomije ter igranje šaha

nauk.si

Slovenski

Interaktivne naloge iz fizike, matematike, logike in računalništva

El. tok - Virtualni laboratorij

Slovenski

Simulacija izdelave električnega vezja

Astronomija

Ime

Jezik

Opis strani

Vrtljiva zvezdna karta

Slovenski

Nauk.si - Naloge z vrtljivo zvezdno karto.
Vključena je interaktivna vrtljiva zvezdna karta.