Fizika 8

V 8. razredu je predvidenih 70 ur fizike, 2 uri tedensko.

Snov:

 • Uvod v fiziko
 • Vesolje
 • Enakomerno gibanje
 • Svetloba
 • Sile
 • Gostota, tlak in vzgon

Potrebščine:

 • Samostojni delovni zvezek Fizika 8, Modrijan izobraževanje
 • zvezek A4 mali karo
 • računalo (priporočeno z naravnim pogledom)
 • geo trikotnik
 • pisala
 • svinčnik in radirka


i-Učbenik

Gradivo

Naloge

Preverjanje in ocenjevanje

Dodatni pouk